Contacte

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el client/usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades personals a un fitxer responsabilitat de G SOFT ONLINE SOFTWARE SLU que ha estat degudament inscrit a l’ Agència Espanyola de Protecció de Dades amb la finalitat d’ informar-li sobre els productes i serveis sol·licitats, així como l’enviament de comunicacions comercials sobre els mateixos. L’ informem també sobre els seus drets d’ accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podrà exercir al domicili social de G SOFT ONLINE SOFTWARE SLU, situat en C/ Parets, 10 Bx – 17460 -  CELRÀ - GIRONA.  L’ informem també que les dades personals subministrades no seran cedides ni comunicades, ni tan sols per la seva conservació, a terceres persones.