Facturació

“Facturació online per a la petita i mitjana empresa”
Sense instal·lacions i des d'on vulguis, deslocalitza la gestió de la teva empresa

-Gestió pressupostos
-Gestió albarans
-Gestió factures
-Gestió cartera de rebuts
-Gestió contractes
-Gestió clients
-Gestió articles
-Gestió estocs(multi-magatzem, traçabilitat)FactuSoftBase és un sistema de facturació orientat a petites i mitjanes empreses que ofereix la possibilitat de gestionar-se totalment Online i sense instal·lacions prèvies.

La seva interfície és molt senzilla i orientada al perfil de l’usuari que l’està utilitzant facilitant molt la feina i simplificant la operativitat del sistema.

El sistema es divideix en 6 parts diferenciades:  L’aplicació és multi usuari, multi empresa, multi tarifa i permet diferents línies de facturació o comandes des de la mateixa empresa, tots els informes són en PDF, això ens assegura la portabilitat d’aquests a fitxers o l’enviament via Email directament.

Demo Online nivell d’administració "admin"
http://www.facturaciononline.net/admin.php
Usuari: admin
Password: admin


Ens adaptem a les necessitats puntuals de la seva empresa implementant mòduls a mida.
Et podem ajudar?Contacta'ns